top of page

Användarvillkor Kidsify

Allmänna villkor för användande av appen Kidsify

Senast uppdaterad 2020-01-07
 

Kidsify kostar mellan 39 och 69 kronor per månad och abonnemanget tecknas genom att appen laddas ner och abonnemanget startas via AppStore eller Google Play. Den första månaden är kostnadsfri och om du avslutar abonnemanget innan provmånaden är över debiteras du ingenting. När du abonnerar på appen är det enkelt att säga upp abonnemanget inne i appens inställningar.

-------------------

Dessa villkor som är juridiskt bindande gäller mellan dig och Kidsify AB, org.nr. 559227-7833 (”Kidsify") för användningen av den mobila applikationen Kidsify ("Appen") genom ett månadsabonnemang (Abonnemanget). Du måste läsa igenom och godkänna de Allmänna villkoren samt Kidsifys integritetspolicy ("Integritetspolicy") innan du använder Tjänsten. De Allmänna villkoren och Integritetspolicyn utgör tillsammans Avtalet mellan dig och Kidsify.

1. Tillgång till tjänsten vi abonnemanget

1-1 Du får inte teckna ett abonnemang om du är under 18 år eller saknar målsmans godkännande.

1-2 För att få tillgång till innehållet i appen måste du markera i rutan "Jag godkänner". Då bekräftar du att du är minst 18 år gammal, eller att du har målsmans tillstånd att ingå avtal med Kidsify och att du godkänner dessa Allmänna villkor samt Integritetspolicyn samt att du vill betala för abonnemanget, om du inte säger upp abonnemanget innan provmånadens slut.

1-3 Du ansvarar själv för ditt användarnamn och lösenord. Om det försvinner eller blir ber vi dig att omedelbart ändra ditt lösenord och meddela oss på Kidsify.

2. Användning av appen

2-1 innebär att du kan streama och/eller ladda ner innehåll, t ex film, spel och böcker, till dina mobila enheter eller annan motsvarande utrustning.

2-2 Du ansvarar själv för att appen uppdateras och du ansvarar själv för eventuella internetavgifter och avgifter för datatrafik som kan tillkomma vid användning av appen.

3. Abonnemanget

3-1 Kidsify kan komma att ändra abonnemangsformen över tid vad avser funktionalitet eller avgift.

3-2 Priset för abonnemanget är alltid uppdaterat på www.babblarnaochvanner.se. Betalning sker mot en fast avgift per månad och erläggs i förskott.

3-3 Kidsify kan komma att ändra priset på Abonnemanget från tid till annan. Eventuella prisändringar träder i kraft när den aktuella perioden löper ut. Prisförändringarna kommuniceras via Hemsidan eller via Appen. Om du inte godkänner ändringen av priset kan du säga upp Abonnemanget i appens inställningar.

3-4 För att få oavbruten tillgång till Utbudet i ditt Abonnemang är du skyldig tillse att det finns täckning på ditt konto för att betala avgiften inför varje ny AbonnemangsperiodDin tillgång till Utbudet kommer automatiskt att upphöra om avgiften inte har betalats.

4. Löptid och uppsägning

4-1 Löptiden för Abonnemanget är en månad. Du kan när som helst säga upp abonnemagnet via inställningarna i appen. För att nästa Abonnemangsperiod inte ska börja löpa måste du säga upp ditt Abonnemang senast 24 timmar innan nästa Abonnemangsperiod börjar löpa.

5. Användningsbegränsningar

5-1 Du godkänner att det är förbjudet att:

Kopiera, reproducera, spela in, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt förfoga över någon del av Tjänsten eller dess innehåll på ett sätt som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Allmänna villkor eller av vad som framgår av ditt Abonnemang.

Ägna dig åt "reverse engineering" eller skapa en mjukvara som är beroende av eller härledd ifrån Tjänsten eller någon del därav.

Försöka få obehörig tillgång till Appen, Hemsidan, server på vilka de är lagrade eller någon server, dator eller databas som är kopplad till dem.

Medvetet införa virus, trojaner, internetmaskar, logiska bomber eller annat material som är avsett att orsaka skada eller annars är tekniskt skadligt.

Angripa Tjänsten genom Denial of Service attacker, inbegripet men inte begränsat till, överbelastningsattacker.

6. Ångerrätt

6.1 Eftersom innehållet i Tjänsten är digitalt och inte levereras på ett fysiskt medium finns det ingen ångerrätt. I och med att du tecknar ett Abonnemang samtycker du till att du inte har någon ångerrätt på ditt köp. Du har dock alltid rätt att säga upp ditt Abonnemang enligt vad som framgår under punkt 4.

7. Reklamation

7-1 Om Tjänsten skulle vara felaktig har du rätt att reklamera ditt köp. Om du vill göra sådan reklamation ska du underrätta oss inom skälig tid efter att du upptäckte felet.

7-2 Om Du anser att Tjänsten är felaktig ska du skicka ett meddelande till kundtjänst där du beskriver felet.

8. Immateriella rättigheter

8-1 Tjänsten och det innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten tillhör Kidsify, Kidsifys licensgivare eller andra tredje parter och skyddas av immateriella rättigheter. Du beviljas en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda innehållet i appen för privat bruk eller på din arbetsplats.

8-2 Du får inte ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter i Tjänsten.

8-3 Mjukvara som ingår i Tjänsten säljs inte till dig utan du beviljas en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda mjukvaran och Tjänsten i enlighet med vad som stadgas i ditt Abonnemang samt i de Allmänna villkoren.

8-4 Du har inte rätt att överlåta eller vidarelicensiera dina rättigheter enligt dessa Allmänna villkor.

9. Garantier

9-1 Användningen av Tjänsten och dess innehåll sker på egen risk. Så långt som möjligt under tillämplig lag lämnar Kidsify inga garantier, uttryckliga eller antydda, avseende Tjänstens kvalitet, innehåll, tillgänglighet eller lämplighet för visst syfte. Kidsify lämnar vidare inga garantier, gör inga intyganden och tar inget ansvar för andra produkter eller tjänster som marknadsförs eller erbjuds av tredje part via Tjänsten eller via en länkad hemsida eller som visas på en banner eller annonseras på annat sätt.

10. Ansvarsbegränsning

10-1 Kidsify ansvar enligt detta Avtal är begränsat till årsvärdet av den Tjänst du abonnerar på.

10-2 Kidsify kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten i drift och Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Dock kan tekniska svårigheter, underhåll, säkerhetsuppdateringar, förbättringar eller liknande åtgärder samt force majeure händelser från tid till annan leda till att Tjänsten fungerar otillfredsställande eller är helt eller delvis otillgänglig.

10-3 Kidsify strävar efter att förbättra Tjänsten och förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera och/eller förändra Tjänsten utan att informera om förändringen. Uppdateringar och förändringar kan till exempel innebära att titlar och utgåvor som inledningsvis ingick i ditt Abonnemang kan komma att utgå. Kidsify är inte återbetalningsskyldig för sådana förluster.

12. Personuppgifter

12-1 Dina personuppgifter samlas inte in eftersom abonnemanget enbart kan tecknas via distributörer av appar och det är dessa distributörers integritetspolicy som gäller. Kidsifys policy för appar finner du här: https://www.kidsify.se/integritetspolicy

13. Ändring av Allmänna villkor

13-1 Dessa Allmänna villkor kan komma att ändras efter det att du första gången godkänt dem. Du åtar dig att löpande hålla dig uppdaterad om och följa vid var tid gällande Allmänna villkor.

14. Cookies

14-1 I och med att du besöker vår Hemsida och använder Tjänsten samtycker du till användningen av cookies och liknande teknologier i enlighet med vår Integritetspolicy som finns här: www.kidsify.se/gdrp

15. Överlåtelse

15-1 Kidsify kan komma att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till tredje part. Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till tredje part.

16. Kundtjänst

16-1 Om du har frågor som rör Tjänsten eller klagomål på Tjänsten är du välkommen att kontakta Kidsify kundtjänst. Du når kundtjänst på support@Kidsifyforlag.se. Kundtjänst återkommer normalt inom 24 timmar eller nästa helgfria arbetsdag.

17. Ansvarig utgivare

17-1 Kidsify AB, org.nr: 559227-7833, Kvickrotsgränd 120, 165 76 Hässelby. www.kidsify.com 

18. Tillämplig lag och tvist

18-1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

18-2 Vid en eventuell tvist med Kidsify har du rätt att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

bottom of page